Inspiratie: Een ei is ovaal. De aarde is rond en van veraf zien we een blauwe aarde. Een ei is puur natuur, een nieuw begin, kwetsbaar, broos. Een ei heeft een schil en die beschermt het ei.

Onze aarde heeft een korst, een harde korst en ook die schil beschermt de aarde. Bij dit project van KUNSTEINDHOVEN zag ik meteen de aarde voor me, met een schil, zoals ook een ei een schil heeft. Mede omdat we nu alle aandacht willen geven aan de kwetsbare aarde en zorgvuldig willen zijn om de natuur te beschermen.

Over de maker(s):

Geboren in 1953 in Haarlem. Sinds 1980 inwoonster van Eindhoven. Naast een werkzaam leven als sociaal cultureel werkster is Loes Klein ook actief als voedingsassistente in het ziekenhuis. In de kunstrichting volgde ze opleidingen zoals kunstnijverheidsschool, kunstacademie Arendonk richting tekenen. Momenteel volgt Loes de CKE-opleiding met tekenen en schilderen en kunstbeschouwing als hoofdrichtingen. Daarnaast werkte ze 15 jaar lang in cursusverband en tijdens werkweken onder meer veel met aquarelverf.

Tegenwoordig heeft Loes een eigen werkplaats op Sectie/C in stadsdeel Tongelre in Eindhoven.

Meer informatie: www.klein-atelier.nl